Tisselskogs byalag intresseförening bildades på 1990-talet efter en förfrågan från Bengtsfors kommun som behövde en samarbetspartner när det gällde att utveckla socknen.

Byalaget finns till för att ta tillvara bygdens intressen när det gäller till exempel iordningställande av Pilgrimsleden, rastplatser för såväl turister som för kommun-invånarna, skyltning och anslagstavlor. 

Kommande projekt är fler rastplatser centralt i Tisselskog och bättre skyltar som visar våra sevärdheter, en fortsatt satsning på att utveckla vandringsleden med fler rastplatsbord och iordningställande av befintliga kulturmiljöer i ledens närhet.

I övrigt jobbar byalaget parallellt med och tillsammans med hembygdsföreningen.

Önskas medlemskap sätts 50 kr in (årsavgift) på Dalslands Sparbank (Swedbank), Clearingnr: 8234-7, Kontonr: 035 829 803. Skicka gärna ett mail till byalaget[at]tisselskog.se med meddelandetexten du använt vid överföringen så vi kan identifiera din betalning.


Styrelse

Ordförande
Connie Wärnebo

Vice ordförande
Inga-Gulli Westerbacka

Kassör
Ingela Åkesson

Sekreterare
Kenth Wärnebo

Ledamot
Annn-Christine Wiberg

Revisorer:
Kenneth Martinsson
Eva Sandqvist Larsson