Tisselskogs byalag intresseförening bildades på 1990-talet efter en förfrågan från Bengtsfors kommun som behövde en samarbetspartner när det gällde att utveckla socknen.

Byalaget finns till för att ta tillvara bygdens intressen när det gäller till exempel iordningställande av Pilgrimsleden, rastplatser för såväl turister som för kommuninnevånarna, skyltning och anslagstavlor. Ett synbart exempel på byalagets arbete är utsiktstornet i Högelund där föreningen sköter om marken runt tornet och rastplatsborden. Här finns även dricksvatten för den törstige.

Kommande projekt är fler rastplatser centralt i Tisselskog och bättre skyltar som visar våra sevärdheter, en fortsatt satsning på att utveckla vandringsleden med fler rastplatsbord och iordningställande av befintliga kulturmiljöer i ledens närhet.

I övrigt jobbar byalaget parallellt med och tillsammans med hembygdsföreningen.

Önskas medlemskap sätts 50 kr in (årsavgift) på Dalslands Sparbank (Swedbank), Clearingnr: 8234-7, Kontonr: 183 102 592-7. Skicka gärna ett mail till byalaget[at]tisselskog.se med meddelandetexten du använt vid överföringen så vi kan identifiera din betalning.


Styrelse

Ordförande
Connie Wärnebo

Vice ordförande
Inga-Gulli Westerbacka

Kassör
Ingela Åkesson

Sekreterare
Kenth Wärnebo

Ledamot
Annn-Christine Wiberg

Ledamot
Laila Magnusson

Ledamot
Sigbritt Hultman

Suppleant
Patrik Stridh