Hembygdsföreningens mål är att:

  • Vårda bygdens egenart i natur och kultur
  • Sprida kunskap om bygden
  • Tillvarata bygdens minnen

Bli medlem
Du är välkommen att bli medlem i Tisselskogs hembygdsförening genom att sätta in 100 kr /år på bankgiro nr: 880-0633. Glöm ej namn och adressuppgifter.

Tisselskogsboken
Tisselskogsboken finns att köpas för 150 kr och innehåller berättelser om bygdens historia, kulturer m.m. Insättning görs via föreningens bankgironr.

Fasta sammankomster
Hembygdsföreningen anordnar ett antal fasta sammankomster under året.
Några av dessa är:

- Semlefesten - på fettisdagen

- Årsmöte och vårfest 1 maj 

- Grillfest - början av juni månad

- Tisselskogsdagen - sista söndagen i augusti

- Höstfest - oktober eller november månad.

Mer om de fasta sammankomsterna för 2016 finns att läsa i hembygdsbladet nedan.

Styrelse

Ordförande:
Tage Ek 0531-402 36

V.Ordförande:
Bengt Svan 0531 - 409 21

Sekreterare:
Ingalill Svensson   

Kassör:
Sylvia Lyktberg

Per Bohlin

Anne Andersson

Karin Holmberg

Maggan Dahlbert

Anders Lindberg

Kenneth Martinsson