Bilder - inkoppling Fiberbox

Bilderna som visas här är från ett hus i Björke. Givitvis så kan arbetets utförande skilja sig från hus till hus.Den här boxen skall upp på väggen


Slangen som finns i marken fram till huset


Ett hål i väggen kommer behövas i detta exempel.


Hålet från husets insida. En bit av en slang sätts in för att lättare kunna dra in fiberkabeln när det blir dags.


Boxen monteras upp på väggen


Boxen upsatt. Nu skall den förnärvarande tomma slangen sättas på plats också.


Slang på plats.


Slangen går nu upp i ett extra rör som delvis är fastsatt på fasaden.


Klart för fiberblåsning.