Styrelse

Ordförande
Henrik Klenfeldt

Kassör
Brita Jansson

Ledamöter
Birgitta Jonasson
Björn Lindberg
Hazze Larsson

Suppleanter
Martin Gustavsson
Anders Larsson

Valberedning
Roger Emilsson (sammankallande)
Sofia Eriksson
Bengt Svan

Revisorer
Sven Pettersson
Karl-Anders AnderssonStyrelsen samlad i Huken för anbudsöppnande gällande systemoperatör i fibernätet.